Komunikat: OTWARTY KONKURS OFERT NR 85/2019 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-08-07 do 2019-08-31

Treść

OTWARTY KONKURS OFERT NR 85/2019 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2019
Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach zachowania trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualna z terenu miasta Poznania", który był realizowany w latach 2016-2019 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Cele zadania publicznego:
1.    Wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych.
2.    Prowadzenie różnorodnych form mieszkalnictwa wspomaganego dla dorosłych osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie niezbędnych w mieszkalnictwie wspomaganym usług specjalistycznych.

Oczekiwane rezultaty zadania publicznego:
1.    Prowadzenie dwóch całodobowych mieszkań treningowych dostosowanych do potrzeb
i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2.    Prowadzeniem 2 treningów mieszkaniowych (czas trwania 3 miesiące) dla minimum 7 osób
z niepełnosprawnością intelektualną.  
3.    Organizacja 8 pobytów krótko-okresowych (czas trwania 3 tygodnie) dla minimum 23 osób.
4.    Indywidualne wsparcie psychospołeczne dla uczestników projektu.
5.    Indywidualne sesje aktywizacji społecznej dla uczestników projektu.
6.    Grupowe treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych dla uczestników projektu.
7.    Warsztaty kompetencyjne dla opiekunów min 20 opiekunów faktycznych.
8.    Indywidualne porady psychologiczne dla min 20 opiekunów faktycznych.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Alicja Kujawa-Lisiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-07 15:27 - Wstawienie komunikatu (Wprowadzenie informacji)