Komunikat: Rozstrzygnięcie ofertego konkursu ofert nr 63/2021 w obszarze ochrona i promocja zdrowia

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2021-07-28 do 2021-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 63/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711)" w 2021 roku,  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 617/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 lipca 2021 roku.

Zadanie:

"Zapewnienie dostępu do środków menstruacyjnych w szkole - pilotażowy projekt dla poznańskich szkół ponadpodstawowych"

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Olenderek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP
Data wytworzenia informacji: 2021-07-28
Opis zmian: Wprowadzenie informacji o rozstrzygnięciu konkursu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Błociszewska
Data i godzina publikacji: 2021-07-29 12:51