Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2020-01-22 do 2020-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2020 roku, na podstawie zarządzenia nr 43/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Sas
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-23 09:03 - Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)