Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w 2022 roku

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2021-12-23 do 2022-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej w 2022 roku, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 1004/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2021 roku.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Olenderek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia informacji: 2021-12-23 00:00
Opis zmian: Wprowadzono komunikat (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Sylwia Błociszewska
Data i godzina publikacji: 2021-12-28 11:47