Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 22/2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 22/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)" w 2019 r.,  realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 996/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kobryń
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-28 13:09 - wprowadzono zmiany w treści komunikatu (Aktualizacja)