Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 32/2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2020-02-28 do 2020-12-31

Treść

Zarządzenie nr 167/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 32/2020 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Musiej
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-28 14:32 - Wprowadzenie komunikatu, Monika Musiej (Wprowadzenie informacji)