Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2020-04-27 do 2020-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.)" w 2020 roku., na podstawie zarządzenia nr 303/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

Dotyczące następujących zadań:

1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

2. Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania

Załączniki

Komunikat w dziale: