Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 55/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2022-04-27 do 2024-12-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 55/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 336/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Zadanie: "Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób uzależnionych w kryzysie bezdomności"

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Olenderek- Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia informacji: 2022-04-27 00:00
Opis zmian: Wprowadzono komunikat (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marta Baumann-Wojciechowska
Data i godzina publikacji: 2022-04-27 08:49