Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 91/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2022-09-29 do 2023-07-31

Treść

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 91/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 727/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.09.2022 roku.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jędrzej Solarski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Data wytworzenia informacji: 2022-09-29 00:00
Opis zmian: wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Stecka-Sójka
Data i godzina publikacji: 2022-09-29 15:13