Komunikat: Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Ochrona i promocja zdrowia (...)" w 2020 roku.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-12-30 do 2020-12-31

Treść

ZARZĄDZENIE NR 1097/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze:  "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej" (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w 2020 roku

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kobryń
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-30 12:43 - Dodano treść komunikatu (Wprowadzenie informacji)