Oferta: ds. cudzoziemców i wspierania inicjatyw

Data publikacji: 2016-08-24
Nr ref.: ZSS/105/2016
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stanowisko: ds. cudzoziemców i wspierania inicjatyw

Data rozstrzygnięcia oferty

2016-09-16

Zakres podstawowych czynności

 • zadania związane z koordynowaniem działań społecznych na rzecz integracji cudzoziemców w środowisku lokalnym oraz integracji środowisk mniejszości etnicznych i narodowych, między innymi: tworzenie przestrzeni przyjaznej imigrantom poprzez budowanie systemu wymiany informacji, pomocy prawnej oraz wsparcia na rynku pracy, planowanie i realizacja programów społeczno-edukacyjnych na rzecz integracji międzykulturowej
 • koordynowanie i realizowanie zadań związanych ze świadczeniem wsparcia repatriantom, w tym zapewnienie pomocy finansowej
 • obsługa organizacyjna Miejskiej Rady Seniorów

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie - nauki społeczne, kierunki humanistyczne
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy/współpracy w projektach dot. integracji społeczności lokalnych, w tym cudzoziemców.
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie pracy w administracji publicznej
 • dobra znajomość j. angielskiego

Wymagane dokumenty

 • informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny - formularz interaktywny dostępny przy ogłoszeniu
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca głównie przy komputerze, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z innymi pracownikami, klientami i instytucjami, związana również z wyjściami poza miejsce pracy i delegacjami służbowymi; miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_105.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2016-09-16 14:27 - Informacja o naborze (Aktualizacja)