Oferta: ds. administracyjno-kancelaryjnych

Data publikacji: 2021-09-14
Nr ref.: PO/175/2021
Wydział: Wydzia? Podatk�w i Op?at
Stanowisko: ds. administracyjno-kancelaryjnych

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-10-06

Zakres podstawowych czynności

Obsługa administracyjno-kancelaryjna Wydziału, w tym m.in.

 • obsługa korespondencji w systemie Mdok oraz korespondencji wychodzącej
 • koordynowanie zadań związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków w Wydziale
 • prowadzenie i aktualizacja informacji adresowych, telefonicznych, związanych z uprawnieniami pracowników do baz danych itp. zbiorów
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i pieczęci
 • sporządzanie sprawozdań z zamówień publicznych
 • obsługa telefoniczna Wydziału
 • pełnienie funkcji wydziałowego Administratora Elektronicznych Nośników Informa

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie
 • co najmniej 3-letni staż pracy
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej
 • doświadczenie w pracy administracyjnej i obsłudze klienta
 • znajomość programów do obsługi korespondencji
 • umiejętności komunikacji i współpracy
 • samodzielność

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w jednostkach administracji w samorządowej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze, wyjścia poza miejsce pracy
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_PO_175_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2021-10-06
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2021-10-06 09:58