Oferta: ds. udostępniania informacji o środowisku

Data publikacji: 2023-01-20
Nr ref.: KSr/8/2023
Wydział: Wydział Klimatu i Środowiska
Stanowisko: ds. udostępniania informacji o środowisku

Data rozstrzygnięcia oferty

2023-02-03

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej, w tym m.in.: rozpatrywanie odwołań od decyzji lub kierowanie ich do organu odwoławczego, prowadzenie Centralnego Rejestru Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania w zakresie dotyczącym Wydziału, zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania informacji związanych z prowadzonymi w Wydziale postępowaniami administracyjnymi, wymagającymi zapewnienia udziału społeczeństwa
 • prowadzenie elektronicznych wykazów danych zawierających dane o środowisku oraz administracja w ramach Miejskiego Informatora Multimedialnego i Biuletynu Informacji Publicznej, w tym m.in. redagowanie wortalu "Środowisko".
 • promowanie wiedzy i zachowań proekologicznych wśród mieszkańców w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, w tym m.in.: organizowanie spotkań informacyjnych i promocyjnych, współpraca z mediami i Biurem Prasowym Gabinetu Prezydenta, inicjowanie i prowadzenie działań związanych z edukacją ekologiczną, promocją wiedzy i zachowań proekologicznych wśród mieszkańców

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z zagadnieniami ochrony środowiska oraz z obszarem komunikacji społecznej, mediów i public relations
 • ogólna znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • komunikatywność, łatwość formułowania wypowiedzi
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjazdy w teren
 • bezpośrednie kontakty z klientami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu środowiska i świadomości proekologicznej w Mieście
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m. in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_KSr_8_2023.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2023-02-03 00:00
Opis zmian: KSr/8/2023 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2023-02-03 13:18