Oferta: ds. uzależnień

Data publikacji: 2020-02-13
Nr ref.: ZSS/26/2020
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stanowisko: ds. uzależnień

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw wynikających z realizacji miejskich programów profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym, z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • współdziałanie z różnymi podmiotami w zakresie identyfikacji problemów uzależnień w Mieście oraz tworzenia i wdrażania programów zdrowotnych,  w szczególności profilaktyki i rozwiązywania problemu uzależnienia wśród dzieci i młodzieży
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań konkursowych przy zlecaniu przez Miasto zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i innym patologiom społecznym oraz kontrola nad ich prawidłowym wykonaniem i rozliczeniem
 • organizowanie szkoleń, konferencji i innych wydarzeń związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i innym patologiom społecznym

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w realizacji zadań z obszaru profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
 • wiedza na temat uzależnień, w szczególności dotycząca zapobiegania uzależnieniom
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu zdrowia publicznego
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-02-25.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-13 14:56 - Ogłoszenie rekrutacyjne (Aktualizacja)