Zamówienie: XILO.ZP/251-01/20

Sygnatura zamówienia: XILO.ZP/251-01/20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 12 maja 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich
ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań
kontakt: 61 867-34-16
email: info@lo11.pl

Przedmiot zamówienia

Remont pomieszczeń w piwnicy budynku XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich przy ul. Ściegiennego 134 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

4 czerwca 2020 do godz. 10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

12 maja 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-06-04

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Szaflińska-Gryń
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-26 14:58 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)