Oferta: specjalista do spraw płac

Data publikacji: 2008-06-11
Nr ref.: Gm9-1111/5/2008
Jednostka: XX Liceum Ogółnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Stanowisko: specjalista do spraw płac

Zakres podstawowych czynności

- prowadzenie płac jednostki budżetowej

- prowadzenie dokumentacji płacowej

- dokonywanie wstępnej kontroli operacji płacowych, ich planowanie i analiza

- sporzadzanie sprawozdań

- kompletowanie dokumentów

- sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u i Urzędu Skarbowego

- prowadzenie i archiwizacja dokumentów płacowych szkoły

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie średnie - 5 letni staż pracy lub wyksztształcenie wyższe i 4 letni staż pracy w tym 2 letnia praktyka zawodowa w dziale ekonomicznym płac w oświacie (dotyczy średniego i wyższego wykształcenia )

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

- obsługa programu płacowego SAMSON 

Wymagania dodatkowe

- komunikatywność

- sumienność

- obowiązkowość

Wymagane dokumenty

- cv

- list motywacyjny

- potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i stażu pracy

- oświadczenie o niekaralności

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: XX Liceum Ogółnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, os. Wichrowe Wzgórze 111, 61-699 Poznań w terminie do 2008-06-24.

XX Liceum Ogółnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: oferta pracy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Golon
Data i godzina publikacji: 2008-06-11 13:09