Tryb nieogłoszeniowy: XXXVIIlLO.III.362.1.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE - WYNAJEM POMIESZCZENIA KUCHENNEGO 66 m2

Sygnatura zamówienia: XXXVIIlLO.III.362.1.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE - WYNAJEM POMIESZCZENIA KUCHENNEGO 66 m2
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 15 listopada 2021
Kwota postępowania: powyżej progu unijnego
Tryb postępowania: zapytanie o cenę

Urząd Miasta Poznania

XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań
kontakt: 61 866-59-37
email: sekretariat@37lo.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu   zaprasza do udziału w postępowaniu na: wynajem pomieszczenia kuchennego na terenie budynku XXXVIILiceumOgólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu

1. ZAMAWIAJĄCY:

XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- wynajem pomieszczenia kuchennego na cele gastronomiczne.

Lokal użytkowy w stanie ogólnym dobrym. Do obowiązków najemcy należy ewentualne doposażenie i zainstalowanie niezbędnego sprzętu do prowadzenia gastronomi we własnym zakresie i na własny koszt. 66.m2.

Warunki techniczne i funkcjonalne lokalu użytkowego:

       - instalacja elektryczna

       - instalacja wodno-kanalizacyjna

       - instalacja gazowa

3. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

       - wypełniony w języku polskim formularz ofertowy, ceny podane do dwóch miejsc po przecinku.

4. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę oraz wypełniony formularz ofertowy należy złożyć do dnia 6 grudnia 2021 r. do godziny 15:00 na adres: XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi ul. Klaudyny Potockiej 38 w Poznaniu: w  wersji papierowej (koperta powinna  być zaadresowana do Zamawiającego,  na kopercie należy podać nazwę i adres kontrahenta) lub w wersji elektronicznej na adres kadry@37lo.poznan.pl

5.  TERMIN OTWRACIA OFERT: 8 grudnia 2021 r. w siedzibie szkoły o godzinie 12:00

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sylwia Majchrzycka-Nowak

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

SIWZ z załącznikami

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Sylwia Majchrzycka-Nowak
Data wytworzenia informacji: 2021-11-15
Opis zmian: zapytanie ofertowe (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Majchrzycka-Nowak
Data i godzina publikacji: 2021-11-15 09:59