Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-04/23

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-04/23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 14 marca 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ dla dwóch lokalizacji: przy ul. Mogileńskiej 42 oraz dla Filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach.

Termin składania ofert/wniosków

29 marca 2023 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-23 00:00
Opis zmian: zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Szymanowicz
Data i godzina publikacji: 2023-03-23 12:16