Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-07/20

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-07/20
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 października 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi przygotowania, dostarczania i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii  w Owińskach przy ul. Cysterek 5

Termin składania ofert/wniosków

27 października 2020 do godz. 13:30

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Szymanowicz
ostatnia zmiana w dniu 2020-10-13 13:14 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)