Zamówienie: ZP/13/2022

Sygnatura zamówienia: ZP/13/2022
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 24 listopada 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa eko-tłucznia sortowanego o frakcji 0-31,5 mm, 32-63 mm.

Termin składania ofert/wniosków

2 grudnia 2022 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

24 listopada 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-11-24 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2022-11-24 17:02