Zamówienie: ZP/03/2020

Sygnatura zamówienia: ZP/03/2020
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 30 lipca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3-4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości 600 Mg

Termin składania ofert/wniosków

11 sierpnia 2020 do godz. 07:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 lipca 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-08-11

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-08-12

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-12 10:55 - zawiadomienie o wyniku postępowania_12082020 (Wprowadzenie informacji)