Zamówienie: ZP/07/2020

Sygnatura zamówienia: ZP/07/2020
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 9 października 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa kruszyw kamiennych dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Energetycznej 4  w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

13 listopada 2020 do godz. 13:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

6 października 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2020-10-09 10:03 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)