Zamówienie: ZP/10/2020

Sygnatura zamówienia: ZP/10/2020
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 7 października 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa eko-tłucznia sortowanego o frakcji 0-31,5 mm, 32-63 mm, w ilości do 27 000 Mg dla Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

20 października 2020 do godz. 07:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

7 października 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-10-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2020-10-07 14:00 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)