Zamówienie: ZP/16/2021

Sygnatura zamówienia: ZP/16/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 22 listopada 2021
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 70 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką w zależności od potrzeb frezarką o szerokości 1m lub 2m z wywozem materiału pofrezowego.

Termin składania ofert/wniosków

7 grudnia 2021 do godz. 07:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

22 listopada 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-11-22
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2021-11-22 14:51