Zamówienie: WM-O-A-271-7/20

Sygnatura zamówienia: WM-O-A-271-7/20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 10 listopada 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Wydawnictwo Miejskie Posnania
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
kontakt: telefon 61 851-86-01
email: wm@wm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

1)  druk i dostawa miesięcznika "Poznański Informator Kulturalny Sportowy i Turystyczny - IKS" (ISSN 1231-9139, czasopismo specjalistyczne), od numeru 2/2021 do numeru 1/2022 (12 numerów);

2)  druk i dostawa ulotki "Afisz - kulturalny wybór" co miesiąc w okresie od edycji luty 2021 r. do edycji styczeń 2022 r. (12 edycji);

3)  insert ulotki "Afisz - kulturalny wybór" co miesiąc w okresie od edycji luty 2021 r. do edycji styczeń 2022 r. do miesięcznika "Poznański Informator Kulturalny Sportowy i Turystyczny - IKS" od numeru 2/2021 do numeru 1/2022 (12 usług insertowania).

Termin składania ofert/wniosków

24 listopada 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 listopada 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-11-24

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Zielewicz
ostatnia zmiana w dniu 2020-11-10 10:39 - załącznik nr 6 (Wprowadzenie informacji)