Zamówienie: 1/2021/pn

Sygnatura zamówienia: 1/2021/pn
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 26 stycznia 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Biblioteka Raczyńskich
plac Wolności 19, 61-739 Poznań
kontakt: 61 852 98 68
email: sekretariat@bracz.edu.pl

Przedmiot zamówienia

BIEŻĄCA OBSŁUGA, SERWIS, KONSERWACJA ORAZ NADZÓR TECHNICZNY BUDYNKÓW

Termin składania ofert/wniosków

4 lutego 2021 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

26 stycznia 2021

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-02-04

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2021-02-19

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jarosław Fechner
Data wytworzenia informacji: 2021-01-27
Opis zmian: błąd (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): Jarosław Fechner
Data i godzina publikacji: 2021-01-27 00:01