Zamówienie: SP27.ZP/251-01/19

Sygnatura zamówienia: SP27.ZP/251-01/19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 5 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Os. Winiary 2, 60-655 Poznań
kontakt: 61 823-33-89
email: sekretariat@sp27poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z aranżacją otoczenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego  położonej przy ulicy Winiary 2 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

20 sierpnia 2019 do godz. 10:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

5 sierpnia 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-08-20

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-09-04

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Mucha
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-05 14:42 - załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)