Zamówienie: ZSiPO5.ZP/252-01/2023

Sygnatura zamówienia: ZSiPO5.ZP/252-01/2023
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 24 maja 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5
ul. Głuszyna 187, Poznań
kontakt: 61 878 80 06
email: dyrektor@sp53.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa parkingu i zespołu boisk sportowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 położonym przy ul. Głuszyna 185,187 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

23 czerwca 2023 do godz. 08:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

24 maja 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-06-20 00:00
Opis zmian: zmiana terminu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Sikorska
Data i godzina publikacji: 2023-06-20 16:13