Zamówienie: ZOU-XII.271.232.2019.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.232.2019.MC
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 16 grudnia 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa 300 zestawów komputerowych klasy PC

Termin składania ofert/wniosków

21 stycznia 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

11 grudnia 2019

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-01-21

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-15 14:37 - 232_zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert na 21.01.2020 (Aktualizacja)