Zamówienie: DA.272.3.2023

Sygnatura zamówienia: DA.272.3.2023
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 16 maja 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Urząd Miasta Poznania

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań
kontakt: 61 647 77 01
email: sekretariat@posum.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa aparatu RTG do radiografii cyfrowej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

Termin składania ofert/wniosków

26 maja 2023 do godz. 09:30

Ogłoszenie

Inne informacje

Przedłużenie terminu składania ofert

SIWZ z załącznikami

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Jankowska
Data wytworzenia informacji: 2023-05-23 00:00
Opis zmian: Zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Ireneusz Prutkowski
Data i godzina publikacji: 2023-05-23 11:32