Zamówienie: ZP/02/2020

Sygnatura zamówienia: ZP/02/2020
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 27 lipca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych

Termin składania ofert/wniosków

6 sierpnia 2020 do godz. 13:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

27 lipca 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-08-06

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-27 17:19 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)