Zamówienie: ZOU-XII.271.47.2020.LJ

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.47.2020.LJ
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 29 maja 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa i instalacja wyposażenia do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

Termin składania ofert/wniosków

30 czerwca 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

25 maja 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-06-30

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Liliana Janiak
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-29 11:01 - Załącznik nr 9 do SIWZ - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP (Wprowadzenie informacji)