Zamówienie: ZOU-XII.271.64.2020.MD

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.64.2020.MD
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 22 lipca 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa laptopów wraz z pakietem biurowym oraz zestawem słuchawkowym
dla placówek edukacyjnych z terenu Miasta Poznania - Zdalna Szkoła+

Termin składania ofert/wniosków

4 sierpnia 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

17 lipca 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-08-04

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-09-07

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Martyna Drygiel
ostatnia zmiana w dniu 2020-09-07 14:58 - informacja (Aktualizacja)