Zamówienie: ZOU-XII.271.52.2020.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.52.2020.AS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 22 czerwca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej.

Termin składania ofert/wniosków

2 lipca 2020 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

22 czerwca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-07-02

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-22 15:38 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)