Zamówienie: ZOU-XII.271.13.2020.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.13.2020.MM
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 10 lutego 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzeń multimedialnych do Kościoła Najświętszej Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

26 lutego 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 lutego 2020

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-02-26

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-03-05

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-03-12

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-05-11

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-01 15:35 - zamieszczenie-13_Ogłoszenie o zmianie umowy 01.06.2020 (Wprowadzenie informacji)