Zamówienie: ZOU-XII.271.53.2020.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.53.2020.MC
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 17 czerwca 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa wyposażenia do Pracowni Mechanika oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych

Termin składania ofert/wniosków

1 lipca 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

15 czerwca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-07-01

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-17 08:16 - Załącznik nr 10 do SIWZ - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP (Wprowadzenie informacji)