Zamówienie: ZS2.ZP.252.1.2020

Sygnatura zamówienia: ZS2.ZP.252.1.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 30 lipca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka (Branżowa Szkoła I stopnia nr 2, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 4)
ul. Żniwna 1, 61-663 Poznań
kontakt: 61 820-09-92
email: sekretariat@zsz2.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  im. Janusza Korczaka w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

7 sierpnia 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 lipca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-08-07

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-08-12

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Andrzej Maciejak
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-30 09:39 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)