Zamówienie: ZOU-XII.271.50.2020.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.50.2020.MA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 4 czerwca 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Kredyty bankowe na rynku krajowym

Termin składania ofert/wniosków

30 czerwca 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

2 czerwca 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-06-30

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-07-09

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-09 14:53 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)