Zamówienie: ZSŁ.S1-232-1/19

Sygnatura zamówienia: ZSŁ.S1-232-1/19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 29 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika (Technikum Łączności, Branżowa Szkoła I stopnia nr 34, Szkoła Policealna Nr 34,Szkoła Policealna Nr 34 dla Dorosłych)
ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań
kontakt: 61 820-23-52
email: office@zsl.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja boiska i budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika przy ul. Przełajowej 4 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

13 czerwca 2019 do godz. 10:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

29 maja 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-13

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-06-19

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Natalia Polcyn
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-29 13:56 - Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, Natalia Polcyn (Wprowadzenie informacji)