Zamówienie: ZSZOS1.ZP/252-02/2021

Sygnatura zamówienia: ZSZOS1.ZP/252-02/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 6 lipca 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 im. Jana Kochanowskiego (Szkoła Podstawowa Nr 29, Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Nowaka)
os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań
kontakt: 61 820-05-91

Przedmiot zamówienia

Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 na os. Pod Lipami 106 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

22 lipca 2021 do godz. 08:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 lipca 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-07-06
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Wiłun
Data i godzina publikacji: 2021-07-06 08:38