Zamówienie: 02/2021

Sygnatura zamówienia: 02/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 1 października 2021
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Płaskowickiej, Przedszkole nr 41 ,,Wesoła Stacyjka" i Przedszkole nr 112 "Mali Przyrodnicy")
ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań
kontakt: 61 832-08-22
email: sekretariat@zsp2poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja dziedzińca szkolnego z budową zbiornika magazynującego wodę deszczową.

Termin składania ofert/wniosków

18 października 2021 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

1 października 2021

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-10-18

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-10-18

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2021-10-19

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: .
Data wytworzenia informacji: 2021-10-01
Opis zmian: załączniki do swz (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Ewa Palacz
Data i godzina publikacji: 2021-10-01 14:00