Zamówienie: 02/2021

Sygnatura zamówienia: 02/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 15 lipca 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 12 im. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, Przedszkole nr 181)
os. Zwycięstwa 101, 61-652 Poznań
kontakt: tel/fax: 61 823-17-91; fax.: 61 825-06-45
email: sp12@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja dziedzińca wewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

30 lipca 2021 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

15 lipca 2021

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-07-30

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-07-30

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: .
Data wytworzenia informacji: 2021-07-15
Opis zmian: formularz ofertowy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marek Korbanek
Data i godzina publikacji: 2021-07-16 10:51