Zamówienie: ZSP7.ZP/252-02/2022

Sygnatura zamówienia: ZSP7.ZP/252-02/2022
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 18 lipca 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Urząd Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 87 im. Stefana Żeromskiego, Przedszkole nr 192)
61-062 Poznań, ul. Leszka 42
kontakt: 61 876 80 79
email: zsp7poznan@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja i rewaloryzacja boiska oraz placu zabaw wraz zagospodarowaniem terenu zieleni

Termin składania ofert/wniosków

10 sierpnia 2022 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

18 lipca 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-08-03 00:00
Opis zmian: zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Maria Przybylska
Data i godzina publikacji: 2022-08-03 14:09