Zamówienie: ZOU-XII.271.39.2020.MD

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.39.2020.MD
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 14 maja 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja (przebudowa) wraz z niezbędną infrastrukturą stawu retencyjnego Bielniki.

Termin składania ofert/wniosków

9 czerwca 2020 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 maja 2020

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-26 14:14 - zmiana terminu (Aktualizacja)