Zamówienie: ZP/03/2022

Sygnatura zamówienia: ZP/03/2022
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 10 maja 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Remont odcinka WMB polegający na wymianie zużytej wciągarki wózka gotowej masy na nową wraz z podzespołami

Termin składania ofert/wniosków

20 maja 2022 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 maja 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-05-10 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2022-05-10 08:03