Zamówienie: SP80/231.2/2020

Sygnatura zamówienia: SP80/231.2/2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 17 czerwca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Pogodna 84, 60-137 Poznań
kontakt: 61 861-05-24
email: sp80poznan@gmail.com

Przedmiot zamówienia

Remont Szkoły Podstawowej nr 80 w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnej, węzłów sanitarnych i docieplenia dachu

Termin składania ofert/wniosków

1 lipca 2020 do godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-07-01

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-07-06

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Daria Balcerowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-19 13:45 - sanitarne (Wprowadzenie informacji)