Zamówienie: UK.D.340-5/21

Sygnatura zamówienia: UK.D.340-5/21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 27 maja 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Usługi Komunalne
ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
kontakt: tel. 61 846-29-00, fax: 61 846-29-11
email: sekretariat@uslugikomunalne.com.pl

Przedmiot zamówienia

Roboty budowlane polegające na wykonaniu grobowców na cmentarzach komunalnych miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

11 czerwca 2021 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

27 maja 2021

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-06-11

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maciej Dźwig
Data wytworzenia informacji: 2021-05-27
Opis zmian: dodano oświadczenie o aktualności (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Maciej Dźwig
Data i godzina publikacji: 2021-05-27 19:56