Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.VIII/3410-26/10 - zamówienie z wolnej ręki na:

Promocja Miasta Poznania z wykorzystaniem hasła- Poznań Miasto Know How- w ramach organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych związanych z rozgrywkami żużlowymi.

tryb nieogłoszeniowy,
wprowadzono: 06/04/2010