Zamówienie: ZP/ 02 /2023

Sygnatura zamówienia: ZP/ 02 /2023
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 24 stycznia 2023
Kwota postępowania: powyżej progu unijnego
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa asfaltu drogowego.

Termin składania ofert/wniosków

21 lutego 2023 do godz. 09:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

24 stycznia 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-01-24 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2023-01-24 11:08