Zamówienie: ZLP 5-2022

Sygnatura zamówienia: ZLP 5-2022
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 25 listopada 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Lasów Poznańskich
ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań
kontakt: 61 877 45 15
email: zlp@zlp-poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa paliw - benzyny bezołowiowej w ilości 8 500 litrów oraz oleju napędowego w ilości 20 000 litrów.

Termin składania ofert/wniosków

5 grudnia 2022 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

25 listopada 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-11-25 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Mühle
Data i godzina publikacji: 2022-11-25 13:00